(+48) 22 327 65 65 | getit@getit.eu

Polityka prywatności

Strona główna»Polityka prywatności

GET IT Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 181 B, 02-222 Warszawa, będąca twórcą i właścicielem
niniejszej strony internetowej, w trosce o ochronę prywatności w Internecie zobowiązuje się do ochrony prywatności
użytkowników tej strony internetowej.

Naszą politykę ochrony danych osobowych opracowano na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 133, poz. 883, ze zmianami oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Otrzymując dostęp do strony internetowej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji danych poprzez Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

Jakie informacje zbieramy na Państwa temat i w jakim celu?

Prosimy o kontakt w przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności GET IT lub ewentualnych problemów technicznych występujących podczas korzystania z serwisu www.getit.eu:

GET IT Sp. z o.o.

Adgar Park West
Al. Jerozolimskie 181 B
02-222 Warszawa

T: (+48) 22 327 65 65
F: (+48) 22 327 65 75
e-mail: getit@getit.eu