(+48) 22 327 65 65 | getit@getit.eu

Prawo i Finanse

Strona główna»Specjalizacje»Prawo i Finanse
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

SŁÓW PRZETŁUMACZONYCH DLA SEKTORA F&L

Jakie branże obsługujemy?

sektory-fl_branza-finanse

W niezwykle umiędzynarodowionym sektorze Prawo i Finase niezbędna jest szybka i precyzyjna komunikacja
zarówno wewnątrz globalnych struktur organizacyjnych, jak i poza nimi.
Dokładność oraz posługiwanie się fachowymi (poprawnymi merytorycznie) terminami to nasze najistotniejsze kryteria
w odniesieniu do poprawności tłumaczenia dokumentów dla przedsiębiorstw z tego sektora.

Co tłumaczymy?

GET IT QuickReports

Nasze rozwiązanie opracowane specjalnie dla sektora Prawo i Finase –
cyklicznie tłumaczenia raportów okresowych, sprawozdań finansowych
i opinii biegłych rewidentów

Więcej

PRACUJEMY MIĘDZY INNYMI DLA: