(+48) 22 327 65 65 | getit@getit.eu

Tłumaczenia i lokalizacja

Strona główna»Usługi»Tłumaczenia i lokalizacja

W GET IT dostrzegamy złożoność słownictwa branżowego.

Rozumiemy, jak istotne jest dostosowanie terminologii do konkretnych wymagań naszych klientów.
Właśnie dlatego szczególną wagę przywiązujemy do wyboru tłumaczy wykonujących zlecenie.
Przekładem tekstów branżowych, specjalistycznych zajmują się eksperci, którzy nie tylko świetnie znają język, lecz także daną dziedzinę.

Tłumaczenie pisemne

To nasza podstawowa usługa. Jest wieloetapowym procesem, który dopasujemy do potrzeb Państwa projektu. Tłumaczenie zrealizujemy w trybie normalnym, przyspieszonym lub ekspresowym. Jesteśmy elastyczni i dostosujemy sposób oraz termin realizacji do warunków danego zlecenia.

Tłumaczenie uwierzytelnione

To specjalny rodzaj tłumaczenia wykonywany przez tłumacza przysięgłego. W przypadku tłumaczenia pisemnego finalny dokument jest opatrzony wymaganymi pieczęciami i opisami. W przypadku tłumaczenia ustnego dochodzi do poświadczenia przez tłumacza dokumentów powstałych w wyniku czynności notarialnych, spotkań czy walnych zgromadzeń wspólników z udziałem osób niewładających językiem obrad.

Lokalizacja

To adaptacja, czyli dostosowanie formy i treści produktu, a także informacji o nim (instrukcji, materiałów marketingowych, strony www, czasami także nazwy) do specyfiki danego rynku. Uwzględnia się w tym celu czynniki kulturowe, sposób użytkowania, normy językowe oraz obowiązujące prawo. 

Lokalizacja obejmuje:

  • tłumaczenie i redakcję tekstów (w tym tekstów zawartych w elementach graficznych),
  • analizę i dostosowanie elementów do specyfiki rynku lokalnego,
  • przeniesienie tłumaczonych treści i elementów graficznych do formatów oryginalnych z uwzględnieniem niezbędnych zmian.

Co może podlegać lokalizacji?

  • oprogramowanie,
  • strona internetowa,
  • materiały marketingowe i informacyjne (również w formie plików multimedialnych),
  • materiały wymagane przepisami prawa, służące do wprowadzania produktów na rynek (gwarancje, instrukcje montażu itp.).

Tłumaczenie ustne

Tłumaczenie ustne wykonujemy w trzech wariantach:

  • tłumaczenie konsekutywne,
  • tłumaczenie symultaniczne,
  • tłumaczenie szeptane.