Centrum DTP

DTP, czyli Desktop Publishing, to komputerowe przygotowanie pliku do profesjonalnego wydruku.

W ramach DTP poddajemy materiały profesjonalnej obróbce graficznej. Zadbamy o skład. Dostosujemy format do wymagań drukarni.

Usługa może obejmować pełne dostosowanie tłumaczenia pod względem graficznym do oryginału bądź stworzenie nowego układu graficznego.

Projekt szaty graficznej dokumentu

Może być stworzony od podstaw bądź odtworzony. Tłumaczenia nanoszone są na zatwierdzoną grafikę.

Druk

Przygotowanie do druku finalnego dokumentu w wybranym formacie.