CSR

Od wielu lat angażujemy się w działania społeczne zgłaszane przez naszych pracowników. Ich głos jest naszym głosem.

 

 

W ten sposób przeprowadziliśmy kilka adopcji zwierząt z warszawskiego ZOO, a także liczne akcje wspierające. Nasi pracownicy w roli wolontariuszy zbierają materiały edukacyjne i książki dla dzieci, by przekazać je potrzebującym. Angażujemy się w pomoc wybranym rodzinom w akcji Szlachetna Paczka.

 

Nasze działania skupiają się wokół języka, dlatego też wdrażamy autorskie programy pomocy, wspierając organizacje i społeczności zainteresowane rozwojem umiejętności językowych.

Więcej informacji zamieściliśmy w naszej Polityce Społecznej Odpowiedzialności.