Lage

Podbijaj rynki międzynarodowe

 

Nasze usługi lokalizacji obejmują profesjonalne tłumaczenia stron internetowych, oprogramowania, aplikacji, gier (L10n) wraz z lokalizacją. Oznacza to pełne dostosowanie treści do wymagań danej lokalizacji, dostosowanie kodów źródłowych i uwzględnienie wymagań kulturowych.

W ramach usługi lokalizacji otrzymasz odpowiednik swojej strony, aplikacji, gry, dostosowany do lokalnych wymagań.

Właściwie przygotowane materiały wspomogą Twoją komunikację z klientem na nowych rynkach, umożliwią komunikację z zagranicznymi inwestorami, czy też start kampanii marketingowej w innych krajach.

 

Device Frame

Usługi lokalizacji wykraczają poza tłumaczenia. Są prowadzone przez zespoły lingwistów, z doskonałą znajomością lokalnych uwarunkowań. Uwzględniają odtworzenie pełnego profilu klienta/produktu, wyrażonego na stronie w jednym języku, by scharakteryzować go w innym.

 

W ramach tej usługi dostosowana zostaje

  • warstwa tekstowa,
  • słowa kluczowe,
  • strona graficzna,
  • formaty daty, czasu, walut, miar,
  • dostosowywana jest polityka prywatności, klauzula informacyjna.

 

Pod lupę brane są specyficzne uwarunkowania językowe, np. wielkość czcionki niezbędna dla czytelności w języku chińskim wynosi powyżej 12 pkt. Dla specjalistycznych branż, całość usługi podlega także konsultacjom ze specjalistami (np. farmacja, energetyka, lotnictwo), by zachować profesjonalne słownictwo.