Farmacja

Wspieramy firmy z sektora farmaceutycznego w profesjonalnym tłumaczeniu wyników badań klinicznych, działań niepożądanych, dokumentacji medycznej na potrzeby wniosków rejestracyjnych, ulotek leków, materiałów promocyjnych i wielu innych rodzajów dokumentów.

 

Przy tego typu zleceniach konieczna jest nie tylko dogłębna znajomość terminologii, ale także zachowanie zgodnego z oryginałem charakteru dokumentu. Tu każdy numer paragrafu, podpunkt czy przecinek mają znaczenie.

Stosujemy wewnętrzne restrykcyjne zasady badania jakości. Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz od nas tłumaczenia wysokiej jakości.

 

Nasze doświadczenie zdobyte w tłumaczeniu dla tzw. pharmy pozwoliło nam:

  1. Zrozumieć specyfikę tej branży i stosowane skróty branżowe, (np. PV lub PhV (Pharmacovigilance), CRO (Contact Research Organization), R&D (Research & Development), PHC (Personalized Medicine), HCPs (Health Professionals), PAGs (Patient’s Associations Groups).
  2. Obsługiwać merytorycznie tłumaczenia dokumentacji leków czy działań niepożądanych (sprawdź nasze case study)
  3. Odpowiadać na wszelkie potrzeby działów Safety oraz Security, zapewniając pełne bezpieczeństwo w obsłudze procesu
  4. Optymalizować i automatyzować procesy przepływu danych i informacji podlegających tłumaczeniu.

 

Wspieramy firmy z sektora Life Sciences w procesie powstawania nowych leków ( drug discovery process -PhRMA). Rozumiemy znaczenie innowacyjności w branży farmaceutycznej. Zarządzamy całym procesem obiegu danych i informacji tak, aby nasi klienci mogli skupić się na prowadzeniu badań.

 

Jesteśmy partnerem, którego możliwości wykraczają poza usługę tłumaczeń.

Case study

Wprowadzając produkty na nowy rynek, trzeba liczyć się z tym, że zmierzymy się z wyzwaniem lokalnych regulacji i nietypowych wymagań. Właśnie z taką sytuacją zetknął się nasz klient, jeden z liderów rynku farmaceutycznego w Polsce, który przechodził procedurę rejestracji leków za wschodnią granicą. Pomogliśmy rozwiązać ten problem, wykonując indywidualną usługę, dostosowaną do jego potrzeb.

Przetłumaczone dokumenty urzędowe składane do zagranicznego organu rejestrowego musiały być uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego, którego firma nie miała na etacie. W tym przypadku wymagano także, aby tłumaczenia były trwale połączone z oryginałami, zszyte sznurkiem i oklejone rozetą, co standardowo nie jest praktykowane w naszym kraju. Menedżer projektu stanął więc przed nietypowym wyzwaniem organizacyjnym. Dodatkową trudnością był krótki czas na dostarczenie całej dokumentacji.

Na potrzeby tego zlecenia opracowaliśmy specjalną metodologię pracy. Klient nie musiał się zajmować logistyką, a nasi tłumacze w dwa dni dostarczyli 15 kompletów dokumentów w wymaganej formie. Dzięki temu elastycznemu podejściu udało się w zakładanym terminie spełnić wymagania zagranicznego urzędu, a firma z sukcesem dokończyła formalną, skomplikowaną procedurę rejestracyjną.