Finanse

W gronie naszych tłumaczy są ekonomiści, eksperci ds. bankowości, finansów i ubezpieczeń. Wiemy, jak duże znaczenie mają: precyzja, szybkość, poufność oraz odpowiednia terminologia i zgodność ze standardami branżowymi. Dzięki odpowiednim procesom radzimy sobie z najbardziej wymagającymi projektami.

 

Przykłady najczęściej tłumaczonych projektów

 • sprawozdania finansowe, raporty okresowe
 • opinie biegłych rewidentów
 • prospekty emisyjne
 • projekty dotyczące relacji inwestorskich
 • sprawozdania z audytów
 • procedury bankowe
 • dokumentacja UCITS, KIID
 • tłumaczenia na potrzeby KNF, BFG, UFG, EBC, EBA
 • dokumentacja Komitetu Bazylejskiego Nadzoru Bankowego
 • analizy nowych technologii finansowych
 • bankowe i ubezpieczeniowe systemy IT
 • platformy bankowości elektronicznej
 • interfejsy bankowych aplikacji mobilnych
 • wnioski patentowe
 • umowy kredytowe i pożyczki
 • umowy leasingowe, kupna-sprzedaży
 • badania i analizy rynku
 • ogólne warunki ubezpieczenia
 • umowy ubezpieczeniowe
 • cesje, certyfikaty i polisy
 • formularze zgłoszenia szkody

Case study: Wspólny zespół projektowy

Bankowość mobilna stała się dla wielu użytkowników podstawowym kanałem dostępu do usług finansowych. Z myślą o obcokrajowcach pracujących w Polsce jeden z działających na naszym rynku banków postanowił udostępnić swoją aplikację w językach: angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Pomogliśmy zrealizować ten projekt, oferując specjalną usługę dopasowaną do indywidualnych potrzeb klienta.

Tłumaczenie oprogramowania wymaga nie tylko przełożenia znaczenia poszczególnych słów i zwrotów, lecz również dopasowania ich do interfejsu użytkownika. W praktyce tłumacz musi więc mieć dostęp do aplikacji, aby na bieżąco weryfikować efekty swojej pracy. Klient nie mógł tego zrobić we własnym zakresie, ponieważ nie miał pracowników z odpowiednim doświadczeniem ani znajomością wymaganych języków. Kierownik projektu musiał zorganizować pracę z udziałem osób trzecich, a sprawę komplikowały rygorystyczne procedury bankowe, ograniczające dostęp do wewnętrznych zasobów.

Rozwiązaliśmy ten problem, tworząc wspólny zespół projektowy złożony z pracowników klienta oraz getit, a także dedykowanych tłumaczy, którzy w razie potrzeby mogli pracować w siedzibie banku. Wszystkie wykonane tłumaczenia przeszły dodatkową weryfikację merytoryczną i redakcję, a klient mógł na bieżąco komunikować się z całym zespołem. Aplikacja została przetłumaczona i przetestowana w zaplanowanym terminie, z zachowaniem poprawności językowej oraz wymaganego poziomu poufności informacji.

 

Jesteśmy elastyczni, a naszym wyróżnikiem jest wzorowa obsługa klienta. Dla dokumentów, w których nie ma miejsca na kompromisy, dajemy najwyższe gwarancje jakości.