Klauzula informacyjna Getit sp z o.o.

 

 

Administratorem danych osobowych jest Getit sp. z o.o., ul. Skierniewicka 10 A, 01-230 Warszawa, NIP: 5252133967.

Pani/Pana dane osobowe podane będą przetwarzane w celu:

 

a. prowadzenia działań marketingowych Administratora – podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Prawnie uzasadniony interes polega na kierowaniu treści marketingowych w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO;

 

b. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obronie przed roszczeniami oraz ustalaniu i dochodzeniu ewentualnych roszczeń, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

Dane osobowe w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania Pani/Pana zgody.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do dołączenia do listy mailingowej, a ich niepodanie uniemożliwi rejestrację.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych Administratora jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia przez Panią/Pana zgód marketingowych Administrator nie będzie wysyłał komunikatów marketingowych.

 

Do przetwarzania danych osobowych Administrator może angażować zewnętrzne podmioty (np. podmioty świadczące usługi hostingu czy mailingu).

 

Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.