Getit sp. z o.o.

Renaissance Tower
ul. Skierniewicka 10 A
01-230 Warszawa

(+48) 22 327 65 65

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-17.00

NIP: PL525-21-33-967
REGON: 016057631
KRS: 45032
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 60 350,00 zł

Formularz kontaktowy    Zaznaczenie wszystkich zgód jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji kontaktu z Państwem. Zgodnie z prawem, każda ze zgód musi być oznaczona przez Państwa osobno, dobrowolnie, świadomie, znając cel i zakres przetwarzania danych.

    CEL: dostarczenie Państwu informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od GET IT Sp. z o.o., ul.Skierniewicka 10 A, 01-230 Warszawa, NIP: 5252133967 , KRS: 0000045032. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.
    CEL: przetwarzanie danych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez GET IT Sp. z o.o., ul.Skierniewicka 10 A, 01-230 Warszawa, NIP: 5252133967 , KRS: 0000045032, e-mail: getit@getit.eu, tel: +48 22 327 65 65 i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawie do wycofania zgody w każdym czasie.
    CEL: dostarczenie Państwu odpowiedzi na Państwa zapytanie (zamówienie). Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, oraz przekazanie mojego adresu e-mail do GET IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przetwarzanie moich danych osobowych w celu wypełnienia formularza kontaktowego oraz procesu składania zamówienia, zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO o ochronie danych osobowych. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również prawa do wycofania zgody w każdym czasie.


    Politykę przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w zakładce Klauzula informacyjna.