Medycyna

Rozumiemy specyfikę i wymagania językowe dla branży medycznej. Przygotowaliśmy nasze procesy tak, aby projekty tłumaczeniowe realizować  bezpiecznie i optymalnie.

 

Przykłady najczęściej tłumaczonych projektów

 • dokumentacja rejestracyjna produktów leczniczych
 • dokumentacja badań klinicznych
 • karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
 • dokumentacja sprzętu medycznego oraz lokalizacja oprogramowania
 • artykuły naukowe
 • materiały szkoleniowe, informacyjne i marketingowe
 • korespondencja i wewnętrzna dokumentacja koncernów farmaceutycznych
 • indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta
 • raporty analityczne, opisy metod jakościowych i ilościowych oraz wymagania jakościowe
 • dokumenty prawne (umowy, pisma, rozporządzenia)
 • certyfikaty (dokumenty ISO, deklaracje zgodności itp.)
 • dokumenty finansowe (zestawienia i sprawozdania finansowe itp.)
 • tłumaczenia audiowizualne