Multimedia i www

Podbijaj rynki międzynarodowe

 

Właściwie przygotowane materiały multimedialne i  wspomogą twoją komunikację z klientem na nowych rynkach, umożliwią komunikację z zagranicznymi inwestorami, czy start kampanii marketingowej w innych krajach.

Lokalizacja

 

Nasze usługi lokalizacji (L10n) obejmują profesjonalne tłumaczenia stron internetowych, oprogramowania, aplikacji i gier. Lokalizacja to pełne dostosowanie treści i kodu do wymagań rynku docelowego, testowanie i uwzględnienie wymagań kulturowych.

W ramach usługi lokalizacji otrzymasz odpowiednik swojej strony, aplikacji, czy gry, dostosowany do lokalnych wymagań.

Sprawne tłumaczenie stron www wymaga odpowiednich procedur i narzędzi. Zaprojektowaliśmy unikatowe rozwiązanie, dzięki któremu czas niezbędny na wykonanie zadania ulega skróceniu, a projekt wymaga zdecydowanie mniej zaangażowania ze strony klienta.

Tłumaczenie może być wykonane w udostępnionym CMS-ie, co eliminuje kłopoty związane z kompatybilnością.

Dodatkowo w standardzie usługi znajduje się redakcja językowa.

Device Frame

Usługi lokalizacji wykraczają poza tłumaczenia. Są prowadzone przez zespoły lingwistów, z doskonałą znajomością lokalnych uwarunkowań. Uwzględniają odtworzenie pełnego profilu klienta i produktu, wyrażonego na stronie w jednym języku, by scharakteryzować go w innym.

 

W ramach tej usługi dostosowane zostają

  • warstwa tekstowa,
  • słowa kluczowe,
  • strona graficzna,
  • formaty daty, czasu, walut, miar,
  • dostosowywana jest polityka prywatności, klauzula informacyjna.

 

Pod lupę brane są specyficzne uwarunkowania językowe, np. wielkość czcionki niezbędna dla czytelności w języku chińskim wynosi powyżej 12 pkt. W przypadku specjalistycznych branż (np. farmacja, energetyka, lotnictwo) treść  jest także konsultowana ze specjalistami by zachować profesjonalne słownictwo.

Materiały audiowizualne

 

Podstawą naszych działań jest język. Rozumiemy, jak ważne jest poprawna komunikacja w materiałach audiowizualnych, tj. filmach, podcastach, szkoleniach i innych materiałach wideo.

Realizujemy dubbing i voice-over w wybranych przez klienta parach językowych.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań i oprogramowania, klient otrzymuje gotowy materiał audiowizualny w nowym języku.

Dubbing

Współpracujemy z profesjonalnymi studiami dźwiękowymi, w których odbywają się profesjonalne nagrania dubbingu i podkładów dźwiękowych przez native speakerów.

Voice-over

Profesjonalnie nagrane podkłady dźwiękowe uwzględniają ton i emocje z oryginału. Istotne jest także zachowanie długości przekazu i uwzględnienie charakterystycznej dla nowego języka intonacji.

Tłumaczymy również napisy (subtitles) na potrzeby materiałów audiowizualnych. Dostosowujemy odpowiednio długość napisów do ograniczeń przestrzennych i czasowych wynikających z nagrania.