Prawo

Współpracujemy z najbardziej doświadczonymi tłumaczami: prawnikami, prawnikami-lingwistami oraz doradcami podatkowymi. Wiemy, jak duże znaczenie mają wierność przekładu, poufność informacji oraz właściwa terminologia. Dzięki odpowiednim procesom radzimy sobie z najbardziej wymagającymi projektami.

 

Przykłady najczęściej tłumaczonych projektów

 • umowy, dokumenty korporacyjne
 • tłumaczenia uwierzytelnione (również Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym)
 • orzeczenia i pisma urzędowe
 • pełnomocnictwa
 • wezwania do zapłaty
 • dokumentacja audytowa
 • akty prawne
 • pisma procesowe
 • opinie biegłych
 • warunki korzystania z usługi (ToS)
 • normy i certyfikaty
 • deklaracje zgodności
 • oferty przetargowe

 

Case study: Szybkie tłumaczenie dokumentów procesowych

Nowe dowody, które pojawią się na rozprawie sądowej, mogą w znaczący sposób wpłynąć na jej ostateczny wynik. Jedna z największych polskich kancelarii, świadcząca usługi dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, otrzymała od klienta właśnie takie materiały i zleciła nam ich niezwłoczne przetłumaczenie.

W takich wypadkach ważny jest czas, ale także jakość przekładu, a istotnych dla sprawy dokumentów było bardzo dużo. Klient nie przekazał ich do kancelarii jednocześnie, lecz miały być dostarczane partiami, co stanowiło dodatkowe utrudnienie logistyczne. Ze względu na zbliżający się termin rozprawy, adwokaci potrzebowali tłumaczeń jak najszybciej, ponieważ musieli się dokładnie zapoznać z ich treścią.

Zaproponowaliśmy specjalny proces, który dawał gwarancję szybkiego i spójnego tłumaczenia. Zakładał on podział dokumentów pomiędzy tłumaczy dedykowanych do tego projektu. Lingwiści na bieżąco omawiali wszystkie istotne kwestie językowe. Na koniec każdy dokument był sprawdzany przez weryfikatora, który dbał o spójność przekładu. Wprowadzona przez nas procedura odbioru dokumentacji, specjalnego procesu tłumaczenia i sukcesywnego ich zwrotu umożliwiła klientowi opanowanie natłoku materiałów i płynne zapoznawanie się z kolejnymi informacjami.

W dwa tygodnie przetłumaczyliśmy ponad 1000 stron dokumentów procesowych, dzięki którym sąd nie miał wątpliwości przy wydawaniu orzeczenia, korzystnego dla kancelarii i jej klienta. My, oprócz satysfakcji z dobrze wykonanego zadania, otrzymaliśmy list referencyjny potwierdzający jakość wykonanych usług, a współpraca została przedłużona na kolejne lata.

 

Jesteśmy elastyczni, a naszym wyróżnikiem jest wzorowa obsługa klienta. Dla dokumentów, w których nie ma miejsca na kompromisy, dajemy najwyższe gwarancje jakości.