fbpx
pl
pl en de

Projekty unijne

W GET IT cenimy sobie rozwój oraz innowacje. Jako firma nowoczesna i nastawiona na spełnianie potrzeb naszych klientów poszukujemy nowatorskich rozwiązań, dzięki którym moglibyśmy jak najlepiej realizować ten cel. Pomagają nam w tym między innymi środki uzyskane w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

I PROJEKT

„Zintegrowana platforma wspierająca biznesowe procesy językowe”

W okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2011 r. GET IT zrealizował projekt „Zintegrowana platforma wspierająca biznesowe procesy językowe”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”. Działanie 8.2: „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”). Całkowita wartość projektu wyniosła 1 391 827 zł. Wartość dofinansowania ze środków unijnych stanowiła 49% wartości projektu (680 141 zł).

Dzięki unijnemu wsparciu finansowemu udało nam się udoskonalić proces obsługi projektów oraz opracować panel integrujący komunikację pomiędzy klientami, poddostawcami (tłumaczami, weryfikatorami i redaktorami) a GET IT. Nasi klienci mogą sprawniej i szybciej składać i odbierać zlecenia, zgłaszać komentarze i na bieżąco śledzić status swoich zamówień. Przyjęcie naszego wniosku oraz uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to dla nas ogromne wyróżnienie.

II PROJEKT

„Zintegrowany system wykonywania i obsługi tłumaczeń łączący systemy informatyczne GET IT z jego partnerami biznesowymi”

W okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2014 r. GET IT zrealizował projekt pt. „Zintegrowany system wykonywania i obsługi tłumaczeń łączący systemy informatyczne GET IT z jego partnerami biznesowymi”, dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
(Priorytet 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”. Działanie 8.2: „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”).

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 262 000 zł, a uzyskane dofinansowanie unijne stanowiło 49% tej kwoty (614 500 zł).
Zgodnie z założeniami projektu następujące trzy procesy biznesowe ulegną przyspieszeniu i usprawnieniu podczas wdrożenia nowego systemu B2B:

Wdrożenie systemu znacząco wpłynie na efektywność współpracy. Przede wszystkim w znacznym stopniu zostanie skrócony czas potrzebny na przydzielenie zlecenia. Dzięki częściowej automatyzacji oraz ujednoliceniu terminologii zmniejszy się również czas samego przekładu. Do tłumaczenia jednego tekstu możliwe będzie użycie większej liczby tłumaczy oraz wprowadzenie weryfikacji na wcześniejszym etapie.

Dzięki wdrożonemu systemowi klienci GET IT będą otrzymywali swoje zamówienia szybciej, a wprowadzone narzędzia pozwalające na uspójnienie tekstu przyczynią się do znacznej poprawy jakości tłumaczenia.

III PROJEKT

„Zdalny system tworzenia i zarządzania bazami terminologicznymi zwiększający automatyzację, integrację i efektywność współpracy między GET IT a jego partnerami biznesowymi”

4 października 2013 r. GET IT podpisał umowę na dofinansowanie projektu rozpoczętego 1 lipca 2013 r. pt. „Zdalny system tworzenia i zarządzania bazami terminologicznymi zwiększający automatyzację, integrację i efektywność współpracy między GET IT a jego partnerami biznesowymi” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Priorytet 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”. Działanie 8.2: „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”). Całkowita wartość projektu wynosi 1 503 000 zł, a uzyskane dofinansowanie unijne stanowi 754 250 zł.

Realizowane przez GET IT rozwiązanie B2B polega na wdrożeniu nowoczesnego systemu informatycznego umożliwiającego samodzielne tworzenie branżowych i klienckich baz terminologicznych przez użytkowników systemu (partnerskie firmy tłumaczeniowe, tłumaczy, weryfikatorów, pracowników GET IT, ale także jego klientów), ich modyfikację, aktualizację, samodzielne usuwanie terminów i nadawanie nowych atrybutów terminom znajdującym się w bazie.

Nowy system umożliwi też zarządzanie tworzonymi bazami terminologicznymi oraz automatyzację wymiany danych między GET IT a użytkownikami oraz między użytkownikami a GET IT. Dane będą się również automatycznie replikować. Wdrożenie systemu spowoduje istotną poprawę jakości wykonywanych tłumaczeń poprzez automatyzację wymuszania stosowania zaakceptowanych przez GET IT terminów specjalistycznych pochodzących z tworzonych baz terminologicznych. Konieczność wdrożenia nowego systemu wymusiły na GET IT postęp technologiczny i zmiana wymagań rynku spowodowana pojawieniem się niskiej jakości darmowych lub bardzo tanich tłumaczeń maszynowych.

Dzięki nowemu systemowi GET IT będzie mógł:

Partnerzy biznesowi GET IT będą korzystali z e-usługi za pośrednictwem przeglądarki internetowej albo specjalnej wtyczki do przeglądarki. Nowy system umożliwi:

pl
pl en de