Tłumaczenie pisemne i jego rodzaje

Tłumaczenie pisemne i jego rodzaje

Tłumacząc dokumenty, często będziemy potrzebowali różnego poziomu szczegółowości. Możemy więc zdecydować się na zróżnicowany sposób wykonania tłumaczenia pisemnego, co pozwoli dostosować do naszych oczekiwań jego koszt oraz czas realizacji zamówienia. Co właściwie mamy do wyboru?

Choć tłumaczenie pisemne może wydawać się proste, bo tłumacz ma czas do namysłu, niekoniecznie takie jest. Przy interpretacji dokumentów i przeniesieniu znaczenia oryginału na język docelowy trzeba wziąć pod uwagę zasady oraz specyfikę obu języków. Udane tłumaczenie wymaga m.in. uwzględnienia odpowiedniej terminologii, gramatyki, stylu, formatowania oraz uwarunkowań wynikających z grupy docelowej i celu tłumaczenia. Wbrew powszechnej, choć mylnej opinii, nie da się tego zrobić podmieniając bezpośrednio pojedyncze słowa czy zwroty.

Poszczególne rodzaje dokumentów mogą wymagać różnego stopnia zaawansowania procesu, co umożliwia inny sposób wykonania tłumaczenia. Przy jego zamawianiu kluczowe są wymagania jakościowe oraz czas realizacji, z których bezpośrednio wynika koszt zamawianej usługi. Da się go dostosować np. dobierając tańszego lub droższego tłumacza albo bardziej lub mniej złożony proces tłumaczenia i kontroli jakości.

Zleć to maszynie

Najprostsze, najszybsze i najbardziej wydajne jest tłumaczenie maszynowe, które wykonuje automatycznie aplikacja korzystająca ze złożonych algorytmów językowych. Używa przy tym zestawów zasad gramatycznych, a także z glosariuszy i bazy wcześniej przetłumaczonych dokumentów, często wspomagając się mechanizmami opartymi na sztucznej inteligencji.

Program komputerowy wczytuje dokument źródłowy i w pełni automatycznie, bez ingerencji człowieka, generuje tekst w języku docelowym. Główną zaletą tego rozwiązania jest niski koszt oraz szybkość pracy, dzięki czemu w krótkim czasie można przetworzyć ogromne ilości treści. Jeśli chcesz szybko przetłumaczyć wiele stron i nie zależy ci na zbytniej szczegółowości, bo np. potrzebujesz jedynie ogólnie zapoznać się z tematyką, sprawdź to rozwiązanie. Wybierając tłumaczenie pisemne z naszej oferty, zainteresuj się pakietem Smart.

Tłumaczenie ludzkie, czyli specjalistyczne

Na co dzień, w kontaktach międzyludzkich, posługujemy się językiem potocznym, który nie zawiera słów i wyrażeń branżowych. Jego przekład należałoby więc nazwać tłumaczeniem zwykłym. Ponieważ obsługujemy klientów biznesowych, przyjęliśmy założenie, że każde tłumaczenie wykonywane przez człowieka jest tłumaczeniem specjalistycznym. Poszczególni tłumacze specjalizują się w różnych dziedzinach, co nie tylko wymaga znajomości określonego słownictwa, ale także doświadczenia i szczegółowej znajomości specyfiki poszczególnych branż, takich jak np. medycyna, finanse, prawo czy energetyka. Nie oznacza to jednak, że wszystkie tłumaczenia specjalistyczne muszą być takiej samej jakości. Tu także mamy możliwość wyboru wymaganego poziomu zaawansowania procesu.

Największym ograniczeniem tłumaczenia wykonywanego przez człowieka jest liczba stron, którą jest on w stanie wykonać jednego dnia – standardowo jest to mniej więcej 8 stron obliczeniowych. W zależności od potrzeb zdecydowanie się na przyspieszony, a więc droższy, tryb pracy lub podzielenie tekstu na kilkoro tłumaczy, którzy dodatkowo będą wspomagani odpowiednim oprogramowaniem przyspieszającym ich pracę, może być bardziej optymalne.

Specyficznym rodzajem tłumaczeń specjalistycznych jest tzw. transkreacja, czyli tłumaczenie kreatywne, stosowane najczęściej w przypadku tekstów i sloganów marketingowych. Zajmujące się tym osoby muszą mieć dodatkowo umiejętności copywriterskie i nie tylko znać potrzebne słownictwo, ale także orientować się w uwarunkowaniach kulturowych i specyfice społeczności, do której ma trafić przekaz.

Tłumaczenie pisemne uwierzytelnione

W przypadku oficjalnych dokumentów urzędowych, umów, dyplomów czy ekspertyz konieczne może być dodatkowe potwierdzenie wierności przetłumaczonych dokumentów, czyli tłumaczenie uwierzytelnione. Jest ono wykonywane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego pod konkretnym numerem, na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W złożonym poświadczeniu ekspert potwierdza, że tłumaczenie pisemne jest w pełni zgodnie z dokumentem źródłowym. Obowiązkiem takiego tłumacza jest prowadzenie repertorium, czyli wykazu potwierdzonych dokumentów. Finalne, tłumacz przysięgły opieczętowuje oraz podpisuje imiennie wydrukowane tłumaczenie. Możliwe jest również sporządzenie tłumaczenia w formie cyfrowej, opatrzonego ważnym Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym.

Ostateczna weryfikacja

Każde tłumaczenie pisemne powinno ulec weryfikacji. W procesie tym weryfikujący sprawdza m.in., czy tłumaczenie jest kompletne, a więc czy tłumacz nic nie pominął lub dodał. Sprawdzane także jest zachowanie znaczenia oryginału. Możliwe jest także sprawdzenie, czy w tłumaczeniu zostało zachowane formatowanie oryginału (numeracja punktów i paragrafów, wygląd graficzny tekstu, nagłówek i stopka) oraz wykonać korektę wyłapującą ewentualne błędy językowe.

Podczas klasycznej weryfikacji poprawiamy tłumaczenie wykonane przez człowieka, które zazwyczaj nie wymaga wielu zmian. Większej ingerencji wymaga sprawdzenie tłumaczenia automatycznego. Jest to tzw. postediting, a jego efekt, w przypadku pełnego procesu, nie powinien się różnić od tradycyjnego, zweryfikowanego tłumaczenia.

 


W GET IT zajmujemy się wszystkimi rodzajami tłumaczeń pisemnych i ustnych, realizowanych na potrzeby biznesu. Świadczymy także szeroką gamę usług dodatkowych, związanych z przygotowaniem i obróbką tłumaczonych tekstów. Wypełnij krótki formularz, aby wycenić swój projekt lub napisz do nas, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji.