fbpx
pl
pl en de

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2017

Wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z najnowszym standardem ISO/IEC 27001 (PN-ISO/IEC 27001:2017).

SZBI to podejście systemowe pozwalające kompleksowo i świadomie zarządzać procesami, informacjami i infrastrukturą informatyczną oraz ryzykiem związanym z zarządzaniem informacją.

Co to oznacza?

Wszystkie dane osobowe, jak i dokumenty przekazane do tłumaczeń przekazywane są w bezpieczny sposób, przetwarzane wyłącznie w zabezpieczonych systemach informatycznych, wyłącznie przez osoby do tego upoważnione i wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały przekazane.

Treść Polityki Bezpieczeństwa Informacji

Nadrzędnym celem firmy GET IT Sp. z o.o. jest ciągłe doskonalenie organizacji ukierunkowanej na świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie tłumaczeń specjalistycznych przy spełnieniu wymagań stron zainteresowanych oraz zapewnieniu właściwego bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Działamy w przekonaniu, że stałe monitorowanie spełnienia wymagań stron zainteresowanych w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2017 zapewni osiągnięcie zamierzonych celów.

Politykę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji realizujemy poprzez:

Deklarujemy zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Ponadto deklarujemy nasze zaangażowanie w doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz realizację założonych celów zgodnych z kierunkiem strategicznym organizacji i kontekstem jej funkcjonowania.

pl
pl en de