Tłumaczenia konsekutywne

Takie tłumaczenia wykonywane są najczęściej bez dodatkowego sprzętu — przekład następuje w przerwach wypowiedzi. Podwaja to czas wypowiedzi oryginalnej.

 

Tłumaczenia konsekutywne mają zastosowanie podczas spotkań biznesowych, uroczystych wystąpień publicznych, a także podczas wykonywania czynności prawnych u notariusza lub w kancelariach prawnych. Mogą być również uwierzytelnione (wykonane przez tłumacza przysięgłego).