Tłumaczenia uwierzytelnione

Tłumaczenie uwierzytelnione jest usługą regulowaną ustawowo. Wykonuje je tłumacz przysięgły wpisany na listę prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Strona obliczeniowa takiego przekładu to 1125 znaków ze spacjami.

 

Otrzymujesz wydruk tłumaczenia na papierze, wraz z pieczęcią, datą oraz podpisem tłumacza przysięgłego. Oferujemy również nowoczesne i wygodne uwierzytelnienie Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym.

 

W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego ustnego tłumacz poświadcza dokumenty powstałe w wyniku czynności notarialnych, spotkań czy walnych zgromadzeń wspólników.