Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe – Tłumaczenia zwykłe są wykonywane przez specjalistów doskonale znających słownictwo specjalistyczne. Zwykle wydawane są w edytowalnym pliku tekstowym. Są poprawne językowo, gramatycznie i merytorycznie. Nie wymagają formalizacji w postaci uwierzytelnienia (czyli podpisu i pieczęci) tłumacza przysięgłego.